چگونه کار میکنیم؟

برای کسی که رضایتمندی مردم را می طلبد ودر راستای آن تلاش می کند همواره سلامتی و خوشبختی و ثروت به ارمغان می آید.

اولین سامانه رتبه بندی و امتیاز دهی کسب وکارها و سنجش رضایتمندی مشتریان بهمراه امکان مسیریابی و دسترسی آسان با هدف افزایش درآمد وحمایت از صاحبان مشاغل مجاز و ریشه کنی مشاغل غیر مجاز و رفاه و رضایتمندی مردم

حمایت وخدمت به مشاغل مجاز فعالسازی 22 مزایا برای صاحبان مشاغل مجاز
افزایش درآمد وجذب مشتری و صرفه جویی در هزینه های جاری زندگی صاحبان مشاغل مجاز
تاثیر بر افزایش کیفیت کالا وخدمات در سطح جامعه
متمایز وقابل تشخیص کردن مشاغل مجاز از غیر مجاز
شناسایی مویرگی مشاغل غیر مجاز
بی مشتری کردن مشاغل غیر مجاز
سوق مشاغل غیر مجاز به سمت دریافت جواز کسب
ریشه کنی مشاغل غیر مجاز
رضایتمندی صاحبان مشاغل مجاز و مردم